شنبه 29 شهریور 1399   11:29:27
سیستم کارت ایران

سيستم كارت ايران
معرفي
كارت ايران يك سيستم خدمات كارت شامل مديريت كارتهاي خريد (Debit)مغناطيسي و كارتهاي هوشمند است كه اجازه استفاده از پايانه‌هاي نقطه فروش (POS) و ATM را براي انواع كارتهاي صادره در اين سيستم فراهم مي‌سازد. اين سيستم همانند يك تحويلداري شعبه، در حد مجاز، قادر به انجام تراكنشهاي مربوط به حسابهاي مشتري نزد بانك مي‌گردد.
در سيستم كارت، ضمن تجهيز شعب به سخت‌افزارهاي ATM ،PINpad ، POS، موبايل، تلفن بانك، ساير ابزار پرداخت و نصب Switch در مركز، ارائه خدمات دريافت و پرداخت و انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر مشتري و همچنين انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر از طريق اين دستگاه‌ها و همچنين عمليات پرداخت از حسابها در فروشگاه‌ها و مراكز ارائه خدمات از طريق دستگاه‌هاي POS فراهم مي‌شود. از طريق اين سيستم همچنين امكان ارتباط سوئيچ بانك با ساير سوئيچ‌هاي داخلي و خارجي نيز امكان‌پذير مي‌باشد و به اين ترتيب يكپارچگي بين بخش بانكداري شعبه و مركز و سيستم كارت وجود دارد.
اجزا سيستم كارت ايران عبارتند از:

نرم‌افزار سوئيچ  
نرم‌افزار پايانه‌هاي POS (براي كارت‌هاي هوشمند و مغناطيسي)  
نرم‌افزارهاي كنترل‌كننده ماشين‌هاي تحويلداري خودكار (ATM)  
نرم‌افزار شخصي‌سازي و صدور كارت  

ويژگي‌هاي عمده

نرم‌افزارسوئيچ: اين نرم‌افزار هسته مركزي سيستم كارت ايران محسوب مي‌شود كه با نصب بر روي يك رايانه خادم (Server) مركزي مديريت تراكنشها، ارتباط، امنيت و كليه امور مرتبط با ديگر اجزا سيستم كارت ايران را برعهده دارد.  
نرم‌افزار پايانه‌هاي POS: اين نرم‌افزار داراي قابليت‌هاي زير مي‌باشد:
  • پذيرش كارت‌هاي مختلف مغناطيسي و هوشمند
  • تشخيص نوع كارت وارد شده به پايانه و انجام برنامه مخصوص به آن كارت
  • ارسال تراكنش‌ها به مركز رايانه خدمات كارت
  • اجراي پروتكل‌هاي مختلف مخابراتي (Tcp/Ip، Dial up، RS232، RS485)
 
نرم‌افزارهاي كنترل‌كننده ماشين‌هاي تحويل‌داري خودكار: اين نرم‌افزارها شامل سيستم‌عامل با قابليت اجراي چند برنامه همزمان و نرم‌افزارهاي مربوط به عيب‌يابي قطعات و كنترل وضعيت قسمتهاي مختلف دستگاه از قبيل چاپگر و مخزنهاي اسكناس مي‌باشد. همچنين نرم‌افزاري با عنوان
(NDC (Native Direct Connect اجراي كليه تراكنشهاي قابل اجرا روي پايانه را به عهده دارد.
 
نرم‌افزار شخصي‌سازي و صدور كارت: اين نرم‌افزار تحت سيستم‌عامل MS Windows اجرا شده و داراي قابليت‌هاي زير مي‌باشد:
  • ايجاد فايلهاي اطلاعات شخصي دارندگان حساب جهت پردازش عمليات صدور كارت به صورت دسته‌اي
  • امكان ورود پارامترهاي فني مربوط به رمزگذاريها
  • ايجاد فايل نهايي جهت چاپ روي كارت‌ها
  • امكان كنترل كيفيت گرافيكي كارت‌هاي شخصي شده
  • امكان كنترل و آزمايش ريزپردازنده كارت‌هاي شخصي شده
 

معماري
مشخصات فني سيستم
طراحي بخش اصلي سيستم كارت ايران (نرم‌افزار سوئيچ) بر اساس فلسفه و الگوي طراحي سيستم‌هاي باز صورت گرفته و بر روي سكوهاي متفاوت يونيكس، Linux قابل اجرا است. نرم‌افزار با استفاده از زبان‌هاي ANSI C و++ C نوشته شده و با استفاده از استاندارد و زبان Linux با انواع پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي (RDBMS) موجود بر روي اين سكوها مانند اوراكل و اينفورميكس مستقل از نوع RDBMS قابل اجرا است.

بهره‌برداران
در حال حاضر بانك‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، كشاورزي، توسعه صادرات، كارآفرين،صنعت و معدن، تات و دي از سيستم كارت ايران استفاده مي‌كنند.