شنبه 29 شهریور 1399   10:22:22
بروات
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

بروات
معرفي
سيستم بروات به عنوان يكي از سيستم‌هاي تكميلي بانكداري خرد و يكپارچه با بانك ايران طراحي و توليد شده است. سيستم مذكور امكان انجام عمليات مربوط به بروات شامل انواع سفته و برات و چكهاي مدت‌داري كه مشتريان بانك به صورت امانت جهت وصول نزد بانك قرار مي‌دهند‌ را به صورت مكانيزه فراهم نموده و با ارائه  گزارشات درون‌خطي (ONLINE)  و برون‌خطي  (BATCH) و صدور اتوماتيك اسناد ريالي و انتظامي لازم، سعي در پيشبرد اهداف سيستم يكپارچه بانكي بانك ايران كه همانا تسهيل، تسريع و تامين امنيت بيشتر فعاليتهاي بانكي مي‌باشد،را دارد.

ويژگي‌هاي عمده
امكانات اصلي سيستم بروات را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

امكان ورود اطلاعات برات مورد نظر به سيستم (واگذاري بروات)  
امكان تغيير مبلغ برات،‌ تغيير تاريخ سررسيد برات به هنگام اعلام قبولي برات به سيستم  
تمديد سررسيد برات  
واريز اتوماتيك مبلغ برات به حساب واگذارنده با اعلام وصول برات به سيستم و صدور اسناد ريالي لازم  
انعطاف‌ پذيري سيستم در اخذ يا عدم اخذ كارمزد با تائيد رئيس شعبه، كنترل مبلغ كارمزد بين دو مرز پائين و بالا و اختيار كاربر در نحوه اخذ هزينه احتمالي واخواست در هنگام واگذاري يا هنگام واخواست  
كنترل سيستم بر عدم انجام پردازش‌ هاي نامتناسب با وضعيت برات و در نتيجه جلوگيري از اشتباهات كاربران و نيز كنترل اعتبار شعبه جهت انجام عمليات روي برات  
حفظ سابقه هر برات (كليه عمليات انجام شده روي برات) با مشخصات كامل تاريخ ،‌ زمان، كاربر انجام‌ دهنده  
وجود گزارش‌ هاي متنوع درون‌ خطي و برون‌ خطي در سيستم  

بهره‌برداران
اين سيستم از سال 1382 در بانك صنعت و معدن و از سال 1384 در بانك صادرات عملياتي است.

بيشتر