سه‌شنبه 1 مهر 1399   20:14:23
سیستم جامع پرداخت قبوض

به منظور توسعه پرداخت‌هاي الكترونيكي و در راستاي توسعه بانكداري الكترونيك از سال 1380 سيستم پرداخت‌هاي قبوض شركت خدمات به منظور ارائه ابزارهاي پرداخت خارج از شعبه، راه اندازي شد. در اين سيستم با استفاده از ابزارهايي مانند تلفن بانك و دستگاه‌هاي خودپرداز، وجوه و قبوض سازمان‌هاي خدماتي، جمع‌آوري و طي فايل‌هايي به منظور تسويه بدهي مشتركين به سازمانهاي صادركننده قبض تحويل مي‌داد. اولين سازماني كه از اين سيستم بهره‌برداري نمود، برق مشهد بوده سپس برخي سازمان‌هاي ديگر به اين طرح پيوستند.
سپس در سال 1385 پس از ارائه سيستم كدگذاري كليه سازمان‌هاي خدماتي توسط كميسيون انفورماتيك بانكها، سيستم پرداخت قبوض با پشتيباني از استاندارد آن كميسيون، سرويس دريافت وجوه قبوض خدماتي را در سراسر كشور ارائه نمود. اين سيستم اكنون در حدود 30٪  دريافت وجوه سازمان‌هاي خدماتي و تعداد بسياري از وجوه ساير سازمانها از قبيل عوارض شهرداري و ... را پوشش مي‌دهد و امكان پرداخت از كليه ابزارهاي پرداخت اعم از سيستم تحويلداري شعب، دستگاه‌هاي خودپرداز، تلفن بانك، موبايل بانكينگ ، درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي و سيستم‌هاي بانكداري اينترنتي فراهم شده است.