سه‌شنبه 1 مهر 1399   21:21:45
سیستم های مانیتورینگ
    

سيستم هاي مانيتورينگ

نظر به امر مهم راهبري عمليات بانك‌ها توسط شركت در مراكز عمليات و به منظور نظارت مستمر بر فعاليت سيستم‌هاي عملياتي و اقدامات اجرايي براي بهبود عمليات، گروه توسعه عمليات كه وظيفه توليد ابزار با هدف جمع آوري اطلاعات، ثبت اطلاعات و توليد سيستم‌هاي مانيتورينگ و نظارتي و همچنين توليد گزارش هاي تحليلي جامع را دارد با هدف توليد سيستم‌در زمينه‌هاي زيرفعاليت  مي‌نمايد:


Fault Management

Performance Management

از پروژه‌هاي نرم‌افزاري اين گروه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:Card Monitoring System
IFMS SMS System
Network Packets Monitoring