شنبه 29 شهریور 1399   09:50:14
سیستم یکپارچه بانک توسعه صادرات

سیستم یکپارچه بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات در حال حاضر یکی از مشتریان شرکت محسوب می‌شود. پروژه اتوماسیون این بانک، در قالب سیستم موسوم به"سفیر" از نیمه دوم سال 1386 آغاز شده و بجز سیستمهای ارزی که در حال پیاده سازی می باشد، در سایر سیستمها به نتیجه نهایی رسیده است. در حال حاضر بانک توسعه صادرات دارای 34 شعبه میباشد .