یکشنبه 30 شهریور 1399   02:58:04
مهندسی عملیات

نظر به اهميت امر راهبري عمليات بانك‌ها توسط شركت خدمات انفورماتيك در مراكز عمليات و به منظور نظارت مستمر بر فعاليت سيستم‌هاي عملياتي و اقدامات اجرايي براي بهبود عمليات، گروه تخصصي مهندسي عمليات كه وظيفه جمع‌آوري اطلاعات و نظارت بر سيستم‌هاي عملياتي در حال اجرا در مركز عمليات شركت را برعهده دارد، با تحليل دقيق اطلاعات لحظه‌اي جمع‌آوري شده توسط سيستم مانيتورينگ عمليات (IFMS (ISC Fault Management System گزارش‌هاي مديريتي و نمودارهاي آماري ارائه مي‌كند.
بررسي اين گزارش‌ها و نمودارها به رفع گلوگاه‌هاي سيستم براي انجام عمليات، عيب‌يابي، كشف علل خطا و علل قطعي‌ها و برطرف كردن آنها كمك بسزايي مي‌نمايد.
پيرو فعاليتهاي مهندسي شده در نظارت مستمر و راهبري سيستمها, آمارهاي عملكرد سيستم‌هاي يكپارچه بانكي شركت در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه درصدهاي سرويس دهي و عملياتي سيستم بانكداري خرد در سطح عملكرد بين‌المللي چنين سيستم‌هاي عملياتي قرار دارد.