شنبه 29 شهریور 1399   10:41:28
ایران چک
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

ايران چك
معرفي
سيستم ايران چك به منظور ثبت و مديريت اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات اين دسته از اوراق بهادار بانكي طراحي و پياده‌سازي شده است. به همين منظور سيستم امكان ثبت و پيگيري اطلاعات هريك از چك‌هاي وارد شده به بانك را از زمان دريافت از سوي اداره مركزي تا تحويل به مشتري در شعبه فراهم مي‌نمايد. اين سيستم همچنين در هنگام فروش و بازخريد ايران چك‌ها امكانات كنترلي لازم جهت كسب اطمينان از اعتبار آنها را در اختيار متصديان شعبه قرار مي‌دهد.

ويژگي‌هاي عمده

در سيستم ايران چك امكان ثبت و پيگيري تراكنش‌هاي زير در نظر گرفته شده است:

عمليات ارسال بين واحدها در مركز  
عمليات مرجوعي بين واحدها در مركز  
عمليات دريافت بين واحدها در مركز  
فروش ايران چك  
خريد ايران چك  
تسويه ايران چكهاي بازخريدي ساير بانكها  
عمليات مسدودي و غيرمسدودي  
مرجوعي به بانك مركزي/ابطال  
گزارشهاي تحويلداري
1. فهرست ايران چك‌هاي بازخريدي به تفكيك ساير بانكها (بردرو)
2. گزارش تراكنشهاي ايران چك كاربر در طي روز
 
گزارشهاي مركز
1. گزارش مسير چك
2. آمار چك‌هاي واحدهاي بانكي
 
قابليت ثبت مراحل توزيع چكها به همراه مكانيزمهاي كنترلي لازم  
اجراي انواع فعاليتهاي مجاز و قابل انجام براي ايران چك  
ثبت و كنترل مرجوعيها  
ثبت درون خطي درخواستهاي شعب  
امكان پيگيري مراحل و وضعيت چكها در چرخه توزيع  
امكان مشخص نمودن مفقودي چكها و كنترل درون خطي فروش و خريد آن چكها  
ثبت و پردازش مراحل فروش و بازخريد هر برگ چك  
ثبت كلرينگ ايران چكهاي ساير بانكها  
توليد اسناد مالي به صورت اتوماتيك  
طراحي بهينه با سرعت پاسخگويي متناسب با تعداد فزاينده اين چكها  
انواع گزارشهاي كنترلي و اطلاع رساني در سطح شعبه و واحدهاي ستادي  


بهره‌برداران
اين سيستم از سال 1382 در بانك صنعت و معدن و از سال 1385 در بانك صادرات عملياتي است.