شنبه 29 شهریور 1399   10:05:02
سیستم تابا
          سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی(تابا)

این سامانه وظیفه انتشار اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها را از لحظه صدورتا بازخرید در سررسید را به نام بانک‌ها و مشتریان آنها برعهده دارد. امکان انتفال مالکیت اوراق در مقابل دریافت وجه از طریق ارتباط با سامانه ساتنا و یا بدون تسویه ریالی, تامین نقدینگی در حساب تسویه اعضاء در سامانه ساتنا از طریق معاملات فروش، واریز سود و یا مبلغ اسمی اوراق به حساب دارندگان در زمان سررسید و تسویه اوراق به صورت آنی و یا آتی از جمله امکانات این سامانه است. عملیات اجرایی برای تامین این سامانه نیز از اواخر سال86 توسط شرکت ملی انفورماتیک آغاز شد. در حال حاضر این سیستم نصب و راه اندازی شده,  اما با توجه به افزایش قابلیتهای مزایده و دریافت دستورات از سیستم Core Banking, عملیاتی نمودن آن تا پیاده سازی دو قابلیت فوق به تاخیر افتاده است.