شنبه 29 شهریور 1399   11:11:03
سامانه پایا

 

( سامانه اتاق پایاپای الکترونیک- ACH)

درراستای راهبرد طرح نظام جامع پرداخت ، سامانه پایاپای الکترونیکی به عنوان زیرساخت تبادلات بین بانکی حسابی که به شبکه بانکی امکان می دهد تمامی تبادلات بین بانکی مربوط به مشتریان خود را به صورت بین بانکی در بستری تمام الکترونیکی انجام دهند ، طراحی گردید . این سامانه مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی و پیاده‏سازی شده و با عملیاتی شدن تدریجی زیر سیستم های آن از اواخر سال 1388،زیرساختهای نظام ملی پرداخت برای پوشش پرداختهای کلان و تسویه بین بانکی (ساتنا) ، پرداختهای خرد اشخاص به یکدیگر (شتاب ) و پرداختهای انبوه بین بانکی ( پایاپای الکترونیک ) تکمیل شده وانجام انواع پرداختها در کشور توسط سامانه های الکترونیک میسر می گردد.
سامانه پایاپای الکترونیک به گونه ای طراحی شده که بتواندتمامی مبادلات غیرکلان بین بانکی را که در حال حاضر از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی مبادله و تهاتر می شود ، به صورت الکترونیکی پردازش نماید. علاوه بر این سامانه مزبور توانایی اخذ و پردازش انبوه دستورپرداختهای بانکها را دارا بوده و می تواند در هر روز کاری انبوهی از  تراکنش‏های بین بانکی را پردازش کرده و به دفعات عمل پایاپای را برای انجام تسویه بین بانکی در " ساتنا " صورت دهد . سامانه پایاپای الکترونیک همچنین قابلیتهای بسیار متنوعی را در زمینه سایر مسیرهای خدمت رسانی بانکها بالفعل نموده و خصوصا" ارایه خدمات پرداخت بانکی از طریق مسیرهای اینترنت بانک و شبکه اختصاصی را برای مشتریان فراهم سازد.
سامانه پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه است که دو نوع پرداخت استاندارد بین المللی شامل واریز مستقیم  (انتقال مستقیم) و برداشت مستقیم  (انتقال معکوس) را پوشش می دهد که نوع اخیر برای اولین بار در کشور امکان ارایه خدمات بانکی مبتنی بر دستور پرداختهای از پیش تایید شده را به صورت بین بانکی میسر می سازد . هسته پردازش واریزمستقیم ، امکان پردازش انبوه حواله های انفرادی و گروهی نظیر پرداخت حقوق ،پرداخت سود سهام و سایر پرداختهای انتقالی را میسر ساخته و هسته پردازشی برداشت مستقیم ، طیف وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادی و انبوه ، نظیرپرداخت قبوض ، پرداخت اجاره بها ، اقساط تسهیلات و نظایر آن را به صورت بین بانکی امکانپذیر می‏سازد. با توجه به این که اقلام سامانه پایاپای الکترونیک به صورت انبوه پردازش می گردند، عملیات مربوط به ارسال، دریافت، تصحیح و اعمال نتیجه دستور پرداخت ها در این سامانه و نیز سامانه های بانکی باید به صورت کاملاً الکترونیکی و فارغ از محدودیتهای مربوط به پردازش و ورود دستی داده ها انجام پذیرد .
از این رو سامانه پایاپای الکترونیک وابستگی و ارتباط سیستمی نزدیکی با سامانه های بانکداری هر بانک داشته و تبادلات داده مربوطبه ارسال ، پردازش و دریافت دستور پرداختها باید مطابق با قواعد پردازش یکپارچه انجام شود . برای این منظور سامانه واسطی (سامانه برنا) برای دریافت درخواست دستور پرداخت انفرادی (یک حواله خاص ) یا گروهی ( لیست پرداخت حقوق ) مشتری از طریق شعب، اینترنت یا سایر مسیرهای خدمت رسانی ، و مدیریت تمامی فرآیند (شامل تایید ، تجمیع ،ارسال به سامانه پایاپای ، دریافت نتیجه کلی و تفکیک و اعمال نتیجه دستورپرداختها) که توسط سامانه های مرکزی بانکداری هر بانک و به صورت الکترونیکی انجام می‏شود طراحی و پیاده‏سازی شده است.

برای ارتباط بین بانکهای عضو در این سامانه با مرکز سامانه پایا یک بسته نرم افزاری در مرکز سامانهCPS ، MAP و یک بسته نرم‏افزاریMCT نیز در سیستم بانک ها نصب می گردد که ارتباط بین بانکها با مرکز این سامانه در شکل 1 نمایش داده شده است.
 

جایگاه سامانه درنظام ملی پرداخت

درشکل2 جایگاه سامانه پایاپای الکترونیک در نظام ملی پرداخت  نشان داده شده است.

 
سامانه های دورن بانکی متاثر از سامانه پایا

• چک های بین بانکی (مبالغ خرد).
• بانکداری اینترنتی بین بانکی.
• موبایل بانک بین بانکی.
• دستور پرداخت  بین بانکی.
• برداشت مستقیم بین بانکی.
• انتقال از کارت به حساب در سایر بانک ها.

فعالیتهای شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص سامانه پایا

• راهبری و پشتیبانی سامانه پایا.
• طراحی و پیاده‏سازی و پشتیبانی سامانه واسط واریز مستقیم و دستور پرداخت گروهی.
• راه اندازی سایتهای پشتیبان.
• راه‏اندازی سامانه کشف و رفع مغایرت و گزارشگیری پایا برای بانک مرکزی و بانکهای عضو.
• اتمام فاز مطالعاتی سامانه برداشت مستقیم و سیستم مدیریت مجوزها  (MMS).
• اتمام فاز طراحی و پیگیری فاز پیاده‏سازی سامانه واسط برداشت مستقیم.

مزایا
 
با امکان انجام چند دوره تسویه در یک روز کاری، مدت زمان وجوه در راه  برای پرداخت های خرد از چند روز به چند ساعت کاهش می‏یابد.
• با انجام برداشت مستقیم (مانند مالیات و عوارض ، قبض ها ، حق بیمه و اقساط وام ها) ، مراجعه به بانکها کاهش چشمگیری خواهد داشت و پرداختها از سوی مشتریان نیز با سهولت انجام میشود.
با انجام واریز مستقیم (مانند پرداخت حقوق ، مستمری وسود سهام)، تعداد حسابهای غیر ضروری مشتریان در نزد بانکهای مختلف کاهش می‏یابد و پرداخت به مشتریان نیز با سرعت و به موقع انجام میشود.
• استفاده از چک کاهش می یابد.
دستور پرداخت ها قابل کنترل هستند (جلوگیری از پرداخت و یا تغییر مبالغ)
• حجم تراکنش های  onlineکاهش می یابد.
• تبادل اطلاعات درمحیط امن انجام می شود.

موارد کاربرد سامانه پایا

• واریز مستقیم
o حقوق  و دستمزد
o  مستمری
o سود  سهام
o اجاره  بهـا

 برداشت مستقیم

o قبوض
o مالیات
o عوارض
o اقساط
o شهریه