درباره شرکت
رشته تحصیلیمقطع تحصیلیتجربه و تخصص فنیحداقل تجربه به سالانتخاب شغل
مهندسی نرم افزار/ فناوری اطلاعات/ علوم بانکیکارشناسی/ کارشناسی ارشدحوزۀ کسب و کار بانکی: تسلط بر متدولوژی های تولید و توسعه نرم افزار و ابزارهای مدلسازی/ آشنایی با ابزارهایی مانند:RSA, EA, Power Designer, VP/ آشنایی با مفاهیم کسب و کار بانکی/ آشنایی با چارچوب های معماری سازمانی در حوزه های مالی و بانکی/ آشنایی با پردازش های ابری و سیستم های توزیعی/ آشنایی با معماری های نرم افزار/ آشنایی و تسلط بر مقاهیم SOA, Microservices Architecture, Web Services, Component based Systems/ آشنایی با معماری بانک های داده ای همچون Oracle, DB2, SQL/ آشنایی با روندهای جدید در بانکداری دیجیتال و سیستم های Core Banking/ آشنایی با چارچوب های بانکی و مالی جهانی همچون IFW و BIAN/ آحوزۀ کسب و کار بانکی: تسلط بر متدولوژی های تولید و توسعه نرم افزار و ابزارهای مدلسازی/ آشنایی با ابزارهایی مانند:RSA, EA, Power Designer, VP/ آشنایی با مفاهیم کسب و کار بانکی/ آشنایی با چارچوب های معماری سازمانی در حوزه های مالی و بانکی/ آشنایی با پردازش های ابری و سیستم های توزیعی/ آشنایی با معماری های نرم افزار/ آشنایی و تسلط بر مقاهیم SOA, Microservices Architecture, Web Services, Component based Systems/ آشنایی با معماری بانک های داده ای همچون Oracle, DB2, SQL/ آشنایی با روندهای جدید در بانکداری دیجیتال و سیستم های Core Banking/ آشنایی با چارچوب های بانکی و مالی جهانی همچون IFW و BIAN/ آ بستن 3 سال انتخاب شغل
کلیۀ گرایش های کامپیوتر/ فناوری اطلاعاتکارشناسی/ کارشناسی ارشدتوسعه دهنده Front End: توسعه صفحات جدید واسط کاربری با استفاده از React/ ساختن مولفه های با قابلیت استفاده مجدد و کتابخانه های Front End برای استفاده آتی/ بهینه سازی مولفه ها با بهترین بهره وری برای انواع مختلف دستگاه ها و مرورگرها/ مهارت در جاواسکریت ( نسخه های جدید)/ دانش کامل استفاده از React و اصول بنیادی آن/ تجربه کار با Framework های مرتبط از جمله Redux/ تجربه کافی کار با HTML5, CSS3, Bootstrap/ آشنایی با Restful API/ آشنایی با ابزارهای رایج توسعه Front End از جمله Babel, Webpack, NPM/ آشنایی با سیستم های کنترل نسخه/ آشنایی اولیه با پیش پردازنده های CSS/ آشنایی با زبان جاواتوسعه دهنده Front End: توسعه صفحات جدید واسط کاربری با استفاده از React/ ساختن مولفه های با قابلیت استفاده مجدد و کتابخانه های Front End برای استفاده آتی/ بهینه سازی مولفه ها با بهترین بهره وری برای انواع مختلف دستگاه ها و مرورگرها/ مهارت در جاواسکریت ( نسخه های جدید)/ دانش کامل استفاده از React و اصول بنیادی آن/ تجربه کار با Framework های مرتبط از جمله Redux/ تجربه کافی کار با HTML5, CSS3, Bootstrap/ آشنایی با Restful API/ آشنایی با ابزارهای رایج توسعه Front End از جمله Babel, Webpack, NPM/ آشنایی با سیستم های کنترل نسخه/ آشنایی اولیه با پیش پردازنده های CSS/ آشنایی با زبان جاوا بستن 3 سال انتخاب شغل
کلیۀ گرایش های کامپیوتر/ فناوری اطلاعات/ برقکارشناسی/ کارشناسی ارشدممیزی فناوری اطلاعات: آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای امنیت اطلاعات نظیر PCI DSS ,ISO 27001/ آشنایی با اصول ممیزی فناوری اطلاعات/ آشنایی در حوزه کسب و کار در پرداخت بانکی/ دارای تجربه در یکی از زمینه های تولید نرم افزار، راهبری سیستم های عامل لینوکس یا شبکهممیزی فناوری اطلاعات: آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای امنیت اطلاعات نظیر PCI DSS ,ISO 27001/ آشنایی با اصول ممیزی فناوری اطلاعات/ آشنایی در حوزه کسب و کار در پرداخت بانکی/ دارای تجربه در یکی از زمینه های تولید نرم افزار، راهبری سیستم های عامل لینوکس یا شبکه بستن 2 سال انتخاب شغل
کلیۀ گرایش های کامپیوتر/ فناوری اطلاعات/ برقکارشناسی/ کارشناسی ارشدحوزۀ امنیت اطلاعات: مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات امنیت اطلاعات/ آشنایی با سیستم بانکی و پرداخت کشور و مقررات این حوزه/ آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای امنیت اطلاعات نظیر PCI DSS, ISO 27001حوزۀ امنیت اطلاعات: مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات امنیت اطلاعات/ آشنایی با سیستم بانکی و پرداخت کشور و مقررات این حوزه/ آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای امنیت اطلاعات نظیر PCI DSS, ISO 27001 بستن 2 سال انتخاب شغل
کلیۀ گرایش های کامپیوتر/ فناوری اطلاعات/ برقکارشناسی/ کارشناسی ارشدارزیابی و کنترل ریسک: آشنایی با مفاهیم، چارچوب ها و استانداردهای مدیریت ریسک سازمانی نظیر ISO31000 ،COBIT و .../ آشنایی با مفاهیم و متدهای توسعه نرم افزار/ آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برنامه ریزی/ آشنایی با سیستم بانکی و پرداخت کشور و مقررات این حوزهارزیابی و کنترل ریسک: آشنایی با مفاهیم، چارچوب ها و استانداردهای مدیریت ریسک سازمانی نظیر ISO31000 ،COBIT و .../ آشنایی با مفاهیم و متدهای توسعه نرم افزار/ آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برنامه ریزی/ آشنایی با سیستم بانکی و پرداخت کشور و مقررات این حوزه بستن 2 سال انتخاب شغل
12345>>>
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد