شنبه 29 شهریور 1399   10:07:43
سیستم های بانکی ارزی
 مجموعه سیستمهای بانکی ریالی  سیستم اوراق مشارکت  بروات
 چک‌های مبلغ‌دار  حوالجات(چک‌بانکی-چک‌رمزداربین‌بانکی)  ایران چک
 سیستم پرداخت قبوض  چک‌های انتقالی  مجموعه سیستم های بانکی ارزی
 ایران چک بانک مرکزی  اوراق گواهی سپرده

سیستمهای بانکی ارزی
معرفی

سیستم ارزی امکان اجرای تراکنش‌های موجود سیستم بانک ایران را برای ارزهای دیگری به‌جز ریال فراهم نموده است. لذا قابلیت‌های سیستم را می‌توان همان قابلیت‌های سیستم بانک ایران در نظر گرفت . با این تفاوت که امکانات سیستم بانک ایران با در نظر گرفتن اولویت‌هایی ،بمرور بصورت چند ارزی در خواهند آمد.

بهره برداران
این سیستم از سال 85 در بانک صادرات و از سال 86 در بانک صنعت‌ومعدن و از سال 87 در بانک ملی و همچنین در بانکهای توسعه صادرات و دی نیز عملیاتی شده است.