شنبه 29 شهریور 1399   10:40:41
شبکه های یکپارچه فضایی
   شبكه هاي يكپارچه فضايي
كمبودها و مشكلات موجود در شبكه ارتباطات كشور به هنگام شروع "پروژه اتوماسيون بانكي" باعث شد تا شركت خدمات انفورماتيك در همان ابتداي فعاليت خود ايجاد يك شبكه مخابراتي مناسب براي خدمات‌دهي به سيستم بانكي كشور را از پيش‌نيازهاي فعاليت خود شناسايي نمايد. بر همين اساس شركت راه‌حل استفاده از پايانه‌هاي VSAT را به عنوان يك شيوه مناسب برقراري ارتباط در شبكه بانكي كشور شناسايي كرد و به بررسي امكانات مورد نياز براي عملي ساختن اين راه‌حل اقدام نمود.
در نتيجه مجموعه اين اقدامات براي اولين بار در سال1373 اولين پايانه‌هاي VSAT در قالب طرح اتوماسيون بانك ملي ايران فعاليت خود را براي برقراري ارتباط شعب مختلف اين بانك با مركز رايانه‌اي اصلي آغاز كردند.
در حال حاضر شركت خدمات انفورماتيك با در اختيار داشتن يك شبكه مخابراتي مستقل و اختصاصي كه داراي مجوز رسمي تاسيس مي‌باشد و در قالب سه مركز اصلي در تهران و كيش مشغول خدمات‌دهي است، ارتباط بيش از 8000 پايانه نصب شده در سطح كشور را برقرار كرده است.