شنبه 29 شهریور 1399   10:06:23
سیستم یکپارچه بانک آینده

سیستم بانکداری متمرکز و خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک آینده
بانک آینده در سال 1388 افتتاح و در ابتدای سال 1389 تصمیم به تعویض سیستم بانکداری متمرکز گرفت. پس از انجام مذاکرات اولیه با شرکت و توافقات صورت گرفته جایگزینی سیستمها در شعب و مرکز طی دو فاز به مرحله اجرا گذاشته شد که فاز اول در زمانی کمتر از یکماه صورت پذیرفت. این انتقال به نحوی صورت گرفت که خدشه ای به عملیات شعب و ستاد بانک وارد نشد و در تیرماه 1389 این بانک با عملیاتی شدن اکثر سیستمها و زیر سیستمها به کار خود ادامه داد. تا کنون تعداد 47 شعبه آن تحت پوشش سیستم جامع و یکپارجه تحویلداری (بانک ایران) قرار گرفته و علاوه بر آن سیستمهای دیگری همچون مدیریت خدمات کارت، تسهیلات، بانکداری الکترونیکی (شامل اینترنت، همراه و تلفن بانک) توسط این شرکت در آن بانک  پیاده سازی و عملیاتی شده اند. در ضمن تامین، راه اندازی ارتباط شعب تا مرکز داده بانک بر عهده شرکت خدمات انفورماتیک می باشد که با استفاده از ارتباط ماهواره ای و زمینی قابلیت دسترسی به شبکه تا حد 97/99 درصد رسیده است.