شنبه 29 شهریور 1399   10:58:01
سیستم های ملی پرداخت

سامانه های ملی پرداخت
 اهمیت مسئولیت‌های کلیدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در تنظیم مقررات و سیاست‌های پولی – مالی کشور ایجاب نموده که این بانک با استفاده از آخرین شیوه های روز، زیرساخت‌های مناسبی را برای تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه و افزایش کیفیت بین بانکی فراهم آورد.

در مرحله اول این طرح، پروژه‌ ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) تعریف و به مرحله عملیاتی رسیده و در مرحله دوم تامین و پیاده‌سازی 3 سامانه تحت عنوان‌های سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا), سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) و سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا) در دستور کار قرار گرفته است.
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) هم اکنون با تکیه بر توان متخصصین شرکت به طور کامل در داخل تولید شده و در شبکه بانکی پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مسئولیت تامین این سامانه ها و تجهیز سایت، ایجاد شبکه ارتباطی و راهبری عملیاتی آنها به عهده شرکت خدمات انفورماتیک است.