شنبه 29 شهریور 1399   11:28:54
سیستم ساتنا

      سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)

   ساتنا اولین سامانه از مجموعه سامانه های 5 گانه انتخاب شده، در سال 1385 مورد بهره برداری قرار گرفت و دو سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) و اتاق پایاپای الکترونیکی (ACH) نیز در سال جاری به مرحله بهره برداری خواهند رسید.
براساس تصمیم مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، از نیمه دوم سال 87 انتقال وجوه بین بانکی بدون محدودیت مبلغ از طریق ساتنا انجام می شود. این سامانه پس از دریافت درخواست بانک فرستنده، ابتدا تسویه بین بانکی را انجام داده و سپس دستور پرداخت به بانک گیرنده را ارسال می نماید. تسویه مبادلات بین بانکی در این سامانه به صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر است مشروط بر اینکه حساب بانک پرداخت کننده دارای مانده کافی باشد، در غیر اینصورت مبادلات تا تامین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و در صورت عدم تامین نقدینگی درخواست های مربوطه ابطال و برگشت داده می شوند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (آریا)

سال 1393 پس از تاکید بانک مرکزی بر تامین استقلال شبکه بانکی کشور در بخش های زیر ساختی و شبکه های ملی تولید نرم افزار ساتنا در دستور کار شرکت قرار گرفت که سرانجام با تکیه بر توان متخصصین شرکت نرم افزار آریا ساتنا تولید و با موفقیت در شبکه بانکی کشور به بهره برداری رسید. به این ترتیب شرکت در زمره معدود کشورهای برخوردار از این فناوری قرار گرفت.