یکشنبه 30 شهریور 1399   03:24:13
اتوماسیون سازمان بورس

با توجه به ضرورت بهبود و تقويت امور اجرايي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و گسترش دامنه فعاليت‌هاي آن در سطح كشور، متناسب با نيازهاي اقتصادي جامعه به بازار سرمايه و همگام با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي دولت، در سال 1372 مقارن با تاسيس شركت خدمات انفورماتيك و آغاز فعاليت‌هاي مطالعاتي طرح جامع اتوماسيون بانك‌ها، بر اساس تصميم رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي بورس، مطالعه و اجراي اتوماسيون سازمان بورس با قيد الويت و فوريت به عهده اين شركت گذاشته شد كه پس از بررسي‌هاي دقيق، مطالعه و بازديد از سيستم‌هاي اتوماسيون چندين بورس معتبر جهان، سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم انتخاب و تهيه شد و در مدت كوتاهي بومي‌سازي لازم انجام گرفت و با موفقيت پياده‌سازي گرديد.

سيستم اتوماسيون بورس در سال 1373 توسط رياست محترم جمهوري افتتاح شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت تا سازمان بورس بتواند علاوه بر وسعت و سرعت بخشيدن به معاملات، سريعتر و دقيق‌تر بر اجراي معاملات نظارت كند و همچنين در فدراسيون بين‌المللي بورس‌هاي جهان، حضوري فعال و موثر داشته باشد.