نقشه سايت شركت خدمات انفورماتيك
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse معرفیمعرفی
شکل گیری اولیه
زمینه های فعالیت
جایگاه شرکت
سازمان
نمایندگیها و لیسانسها
ISC در یک نگاه
امکانات و زیر ساخت ها
Collapse شرکتهای تابعهشرکتهای تابعه
فرادیس گستر کیش
داده ورزی فرادیس البرز
Collapse خدمات انفورماتیک کیشخدمات انفورماتیک کیش
اهم فعالیت ها
دستاورد ها
پروژه ها
Collapse اهم فعالیتهای صورت گرفتهاهم فعالیتهای صورت گرفته
Collapse طرح اتوماسیون جامع بانکیطرح اتوماسیون جامع بانکی
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران-سیبا
سیستم یکپارچه بانک صادرات ایران-سپهر
سیستم یکپارچه بانک کشاورزی-مهر
سیستم یکپارچه بانک کارآفرین
سیستم یکپارچه بانک پارسیان
سیستم یکپارچه بانک صنعت و معدن
سیستم یکپارچه بانک توسعه صادرات
سیستم یکپارچه بانک دی
سیستم یکپارچه بانک آینده
شبکه اتوماسیون بانکی
شبکه پرداخت (شهاب)
اتوماسیون سازمان بورس
شبکه ملی پرداخت (NIBN)
Collapse محصولات نرم افزاریمحصولات نرم افزاری
Collapse محصولات نرم افزاری ملیمحصولات نرم افزاری ملی
Expand سیستمهای ملی پرداخت (سامانه ملی پرداخت)سیستمهای ملی پرداخت (سامانه ملی پرداخت)
سیستم شیبا
سیستم سحاب
مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)
Collapse محصولات نرم افزاری بانکیمحصولات نرم افزاری بانکی
Expand سیستم های بانکداری خردسیستم های بانکداری خرد
Expand سیستمهای تحویل داریسیستمهای تحویل داری
تسهیلات و عقود اسلامی
Expand بانکداری الکترونیکیبانکداری الکترونیکی
Expand سیستم های خدمات کارتسیستم های خدمات کارت
سیستم تجارت بین الملل
سیستم گزارش های مدیریتی
Expand سیستم جامع مدیریت مالیسیستم جامع مدیریت مالی
سیستم های مانیتورینگ
سیستم جامع پرداخت قبوض
Collapse خدماتخدمات
Collapse طراحی، پیاده سازی، نگهداری و راهبریطراحی، پیاده سازی، نگهداری و راهبری
سایت های بزرگ کامپیوتری
شبکه های یکپارچه فضایی
شبکه های یکپارچه زمینی
سیستم های متمرکز شعب
تامین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز (ATM)
پاسخگویی و خدمات از راه دور مشتریان از طریق مرکز تماس یکپارچه(مانیتورینگ)
طراحی استمرار سرویس دهی
مهندسی عملیات
آموزش مشتریان
Collapse مشتریانمشتریان
معرفی مشتریان
Collapse اخبار و مقالاتاخبار و مقالات
Collapse اخباراخبار
اخبار IT
اخبار داخلی شرکت
مقالات
پایگاه های مرتبط
امور سهام
تماس با ما
Collapse حمایت از پایان نامه هاحمایت از پایان نامه ها
محورهای پژوهشی
فرم درخواست