شنبه 29 شهریور 1399   10:30:53
سیستم های مدیریت مالی

سيستم هاي مديريت مالي

1. Bank Reconciliation:

سيستمي براي كنترل حساب‌هاي بانكي با دريافت‌ها و پرداخت‌هاي بخش مالي سازمان مي‌باشد و قابليتهاي زير را ارائه مي‌دهد:

مطابقت و كنترل اقلام صورتحساب بانكي سازمان با چكها و اسناد واريز و برداشت از اين حساب. صورتحساب مي‌تواند به صورت فايل يا چاپي مورد استفاده قرار گيرد. در صورت اخير امكان وارد كردن دستي اقلام تصحيحي در سيستم تعبيه شده است.  
تهيه گزارش مغايرات  
تهيه گزارش عمليات بانكي روي حساب انجام شده توسط خود بانك (مثل دريافت جريمه يا پرداخت سود و ...)  
توليد اتوماتيك اسناد جديد حاصل از مطابقت صورتحساب بانكي و تراكنش‌هاي ثبت شده در سيستم  

2. Service Ledger:
اين سيستم به منظور مكانيزه كردن پرداخت قبوض خدمات شهري مربوط به سازمان طراحي شده و داراي قابليتهاي زير مي‌باشد:
ثبت پرداخت قبوض خدمات شهري واحدهاي سازمان  
امكانات تخصيص و كنترل هزينه  
امكان وارد كردن فرمول و نحوه پرداخت با امكان تغيير  
امكان پرس و جوي درون خطي  

3. Sales Invoicing:
مديريت فرآيند فروش كالا و خدمات سازمان توسط اين سيستم ارائه مي‌شود و اهم قابليتهاي آن عبارتند از:
ثبت و مديريت اطلاعات فروش به مشتريان  
امكان ردگيري گردش كار فروش  
ارسال اتوماتيك Invoice به مشتري با پست الكترونيكي يا XML  
ارائه وضعيت مشتريان و خطرپذيري سازمان در مقابل آنها  
امكان صدور انواع Invoice  

4. Purchasing Management :
مديريت اتوماسيون شده خريد كالا و خدمات با اعمال كنترل‌هاي لازم توسط اين سيستم انجام مي‌شود. قابليتهاي مهم اين سيستم عبارتند از:
ثبت و مديريت اطلاعات خريد از فروشندگان مختلف با كنترل سقف مجاز براي هر مشتري  
ثبت و مديريت گردش كامل خريد ملزومات از اقلام عمده تا اقلام جزئي به تعداد زياد  
يكپارچگي با سيستم‌هاي Account Payables، Business Event Manager و Inventory Management  
امكان تاييد خريدهاي خارج از روال به صورت استثنا  
امكانات و ابزارهاي خريد از راه دور  
امكان كنترل سقف خريدها مطابق مصوبه‌هاي سازمان و بر اساس پارامترهاي مختلف  
ارسال اتوماتيك درخواست خريد به فروشنده با پست الكترونيكي يا XML  

5. Project Tracking:
سيستم پيگيري پروژه‌ها، مديريت كنترل پروژه‌ها را از جنبه مالي اجراي طرح‌ها برعهده دارد. اين سيستم قابليتهاي زير را در اختيار سازمان قرار مي‌دهد:
ثبت و كنترل اطلاعات پروژه‌هاي سازمان در مراحل و با توجه به سلسله مراتب لازم  
كنترل بودجه و هزينه‌هاي انجام شده  
انتقال اتوماتيك اقلام سرمايه‌اي به سيستمهاي مربوط  
يكپارچگي با سيستم‌هاي Account Payables، GL و Purchasing Management  

6. Inventory Management:
مديريت اموال/انبار سازمان به كمك اين سيستم به صورت بهينه و قابل گزارش‌دهي دقيق در مي‌آيد و قابليتهاي زير را پشتيباني مي‌كند:
ثبت و مديريت اطلاعات اموال و گردش كالا  
يكپارچگي با Account Payables، GL و Purchasing Management  
درخواست موجودي  
توليد اتوماتيك دستور تامين ملزومات بر اساس سياستگذاري كنترل موجودي هريك  
بروزرساني اطلاعات اموال با ثبت رسيد دريافت يا عودت كالا  
امكان پرس و جوي كاربر دفتركل از طريق ارتباط قوي دو سيستم  
Web User Interface براي درخواست تامين كالا از راه دور  

7. Inter Airline Settlement:
سيستم اختصاصي خطوط هوايي است كه براي تسويه خريد و فروش بليط به مشتريان و يا حمل بار در مسيرهاي واحد يا چندگانه بصورت اتوماسيون شده بكار مي‌رود و اهم قابليتهاي آن به شرح زير است:
يكپارچگي با Account Receivable و Credit Management  
درخواست موجودي  
توليد صورتحساب و انجام تسويه بين خطوط هوايي از طريق IATA  
محاسبات اتوماتيك در ارزهاي مختلف، مناطق و جدول زماني IATA  
ليست جامع از حساب متناسب با نياز و سطح مسئوليت  
تشكيل پرونده براي هر خط هوايي براي عمليات مختلف ارتباطي مثل حمل مسافر، بار يا
UATP با امكان نظارت چندگانه
 
توليد مستندات لازم براي IATA به صورت موردي يا ماهانه  

8. General Ledger :
سيستم دفتر كل كه ثبت، نگهداري و گزارش دهي از گردش مالي يك سازمان را براساس يك يا چند نوع خلاصه‌گيري ارائه مي‌دهد. ورودي اين سيستم، سند‌هاي لكترونيكي است كه توسط ساير سيستمها توليد مي‌گردد و براي ثبت نهايي در دفتر مالي سازمان به اين سيستم وارد مي‌شود. مهمترين امكانات و قابليتهاي سيستم دفتر كل شامل موارد زير مي‌باشد:
امكان تهيه خودكار ترازنامه و صورت سود و زيان  
امكان پيگيري اسناد در صورت نياز به جستجوي منبع تغييرات يا گردش غيرمنتظره  
ساختار حسابهاي منعطف  
تقويم چند گانه حسابداري  
چند ارزي بودن سيستم  
چند سازماني  
وجود امكان ساختن ساختار گزارشها به صورت دلخواه سازمان  
امكان انتقال داده‌ها به صفحه گسترده در PC  
امكان تخصيص هزينه  

9. Fixed Asset & Lease Management:
سيستم مديريت دارائي‌هاي ثابت يا اجاره‌اي سازمان براي ثبت و عمليات مربوط به تعديل و يا قيمت/مبلغ اجاره به صورت موثر و كارآمد به كار مي‌رود. اين سيستم به صورت يكپارچه با ساير سيستمهاي ايجاد‌كننده دارائي ثابت و سيستم دفتر كل براي ثبت اسناد اتوماتيك ايجاد شده در اين سيستم قابل بهره‌برداري مي‌باشد. عملكردهاي اصلي اين سيستم به شرح زير است:
امكان ثبت اموال سرمايه‌اي  
امكان محاسبه استهلاك توزيعي  
امكان استفاده از What-if Scenario  
قابليت ردگيري تاريخچه اموال  
مديريت اموال اجاره‌اي (اجاره داده شده يا گرفته شده)  
امكان تسهيم هزينه يا درآمد اجاره بين حسابهاي مختلف  

10.Commitment Accounting:
سيستم حسابداري تعهدات، مديريت حسابهاي پرداختني و پرداختهاي سازمان را بر عهده دارد و يكپارچه با ساير سيستمها بهره‌برداري مي‌گردد. مهمترين قابليتهاي اين سيستم عبارتند از:
هزينه در مقابل طرح و تصميم اوليه  
محصول جانبي خريد معمولي  
ارتباط نزديك با دفتركل  
تغذيه شده از Accounts Payable و Purchasing Management  
3 سطح از بودجه اضطراري براي تامين تعهدات با نظارت مدير مركز هزينه  

11.Card Billing Solution:
اين سيستم به صورت يك سيستم محدود مديريت كارت اعتباري است كه كارتهاي اعتباري صادر شده توسط يك سازمان غيربانكي براي مشتريان مهم و ممتاز را نگهداري مي‌نمايد. اين كارتها عمدتا براي پرداختهاي مشتري به سازمان به كار مي‌روند. قابليتهاي اصلي اين سيستم به قرار زير است:
امكان دسترسي از راه دور با استفاده از Web براي مشتري  
قابليت انواع قالبهاي تراكنش  
امكان مديريت حساب اعتباري  
تصويرپردازي  

12.Card Billing Solution supporting UATP Card:
اين سيستم تغيير يافته سيستم كارت اعتباري صورتحساب براي پشتيباني خدمات اعتباري خطوط هوايي مي‌باشد كه علاوه بر مشخصات فوق قابليتهاي زير را دارا مي‌باشد:
دريافت و پردازش تراكنشهاي الكترونيكي دسته‌اي از سيستمهاي فروش و بليط  
قوانين و مقررات IATA و توليد فرم شماره 1 براي تسويه  

13.Business Event Manager:
اين سيستم با اتصال به كليه سيستم‌هاي مديريت مالي، وقايعي راكه لازم است مسئولان از آن باخبر شوند در اين سيستمها كنترل كرده و اطلاع‌رساني را از طريق ارسال پيام به كاربر مسئول براي موارد پيش آمده در سيستمهاي ديگر و يا از خارج از كلان سيستم انجام مي‌دهد.

14.Account Receivable:
مديريت اتوماسيون شده پرداختهاي مشتريان با خدمات مربوط به اين پرداخت به عهده سيستم حسابهاي دريافتني است. مهمترين قابليتهاي اين سيستم عبارتند از:
امكان كنترل و مديريت بدهي  
قابليت نگهداري پايگاه داده‌هاي مشتريان  
امكان ارتباط به سازمان اطلاعات اعتباري  
ثبت و نگهداري حساب مشتري  
امكان دسترسي مشتري به حسابش از طريق Web  
توليد صورتحساب با زمانبندي درخواستي مشتري  
توليد يادداشت يادآوري به مشتري  

15.Accounts Payable:
مديريت حسابهاي پرداختني توسط اين سيستم با يكپارچگي آن با سيستم مديريت خريد Purchasing Management فراهم مي‌گردد. قابليتهاي عمده اين سيستم عبارتند از:
ثبت صورتحسابهاي پرداختني به صورت مستقيم يا از XML و EDI  
كنترل و مقايسه دستور پرداخت با اقلام و قيمت  
كنترل كامل در نحوه پرداخت  

معماري


 
مشخصات فني سيستم
سيستم مديريت مالي, بر روي سكوهاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري با قابليت ارائه رابط كاربر در دو محيط Web و GUI قابل پياده سازي است:

    IBM Mainframe, OS/390, DB2 and CICS with  
    Linux, Oracle  
    Windows, Oracle (GUI version)