شنبه 29 شهریور 1399   09:42:17
سیستم کارت اعتباری

سيستم كارت اعتباري
معرفي
سيستم كارت اعتباري، محصول شركت كانادايي (SLM (Esp_Link/ICSاست كه منطبق با استانداردهاي بين‌المللي، هسته اصلي عملكرد طرح كارتهاي اعتباري را بر عهده دارد. اين نرم‌افزار هم مي‌تواند به شكل مجزا مورد استفاده قرار گيرد و هم در صورتي كه بانك داراي سيستم متمركز باشد، به صورت نرم‌افزاري يكپارچه با حسابهاي متمركز بهره‌برداري شود.

ويژگي‌هاي عمده
سيستم كارت اعتباري امكانات زير را جهت اجراي عمليات مربوط به حسابهاي اعتباري پشتيباني مينمايد:

حفظ و نگهداري اطلاعات متقاضيان كارت  
حفظ و نگهداري اطلاعات پذيرندگان كارت  
پشتيباني عمليات كارت اعتباري توسط دو نوع كارت مغناطيسي و هوشمند  
امكان تعريف انواع كارت در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي  
امكان تعريف انواع كارت و محدوديت‌هاي استفاده از آنها  
امكان برقراري محدوديت در استفاده از حساب اعتباري  
امكان تعريف پارامترهاي مشخص‌كننده سقف اعتباري  
امكان تعيين سقف فروش براي پذيرندگان و كارمزد  
قابليت تعريف و پردازش نرخ سود، كارمزد و جريمه به صورت پارامتريك  
امكان تعريف و طبقه‌بندي پذيرندگان كارت با توجه به مشاغل آنها طبق استاندارد بين‌المللي  
امكان تعريف و گزارش‌دهي عمليات چند فروشگاه زير نظر يك مركز  
امكان تعيين كارمزدهاي مختلف براي پذيرندگان كارت  
تغيير و تعديل سقف اعتباري متقاضيان كارت در هر مرحله از فعاليت  
انتقال و پيگيري تراكنش‌هاي انجام گرفته  
صدور صورتحساب براي دارندگان كارت  
مديريت بازپرداختها و مطالبات معوق  
برگشت عمليات فروش  
مسدود نمودن حساب اعتباري  
ارسال تراكنش‌هاي انجام گرفته در طول روز به POS، جهت به روزرساني حساب پذيرندگان كارت  
استخراج گزارشات گوناگون از جمله گزارش تراكنش‌هاي انجام شده، مطالبات وصول نشده.  
مديريت و گزارش‌دهي كارتهاي مفقودي و مسدودي  
پشتيباني از قابليت‌هاي مرتبط با كارت خريد اعتباري و مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا)  

مشخصات فني سيستم
سيستم كارت اعتباري شركت خدمات انفورماتيك تحت پلاتفرم Unix و با پايگاه داده‌هاي Informix، پياده‌سازي شده است و بر روي ماشين‌هاي Intel-base قابل اجراست.
اين سيستم با طراحي پيمانه‌اي (Modular)، به زبان C و C++ نوشته شده و به دليل بهره‌گيري از تكنيك‌هاي بهينه‌سازي در طراحي و پياده‌سازي، از سرعت بالاي پردازش برخوردار است.

بهره‌برداران
در حال حاضر سيستم كارت اعتباري براي مشتريان بانك صادرات، ملي ، تجارت و صنعت‌و‌معدن مي‌باشند. بانك هاي توسعه صادرات ، دي و تات نيز در مرحله آماده سازي سيستم جهت تهيه دستورالعمل‌هاي بانكي و نصب و راه‌اندازي مي‌باشند.

سيستم كارت اعتباري بانك صادرات ايران
پروژه كارت اعتباري براي مشتريان بانك صادرات، اولين طرح اجرايي در كشور براي پياده سازي جامع كارت اعتباري بانكي است كه منطبق با تمام ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي (اعلام شده توسط بانك مركزي) ميباشد. اين پروژه با كوشش و همت همه جانبه بانك و ارائه امكانات و پشتيباني فني شركت در سال 1382 مرحله آزمايشي را آغاز و در سال 1383 صدور كارت را براي مشتريان واقعي راه اندازي نمود. اين پروژه با قدمهايي آهسته ولي محكم، زمينه هاي لازم را براي گسترشي وسيع در سال جاري به ترتيب زير فراهم كرده است:

ايجاد فرايند خودكار گردش كار براي مشتري از زمان تقاضا تا تسويه با استفاده از شبكه سپهر در شعب  
فراهم سازي كانالهاي متعدد جهت مشتري دارنده كارت جهت دسترسي به اطلاعات مورد نياز در ارتباط با كارت اعتباري شامل شعبه، تلفن، اينترنت و ... با كمك محصولات شركت خدمات انفورماتيك  
ايجاد پشتيباني اطلاع رساني، با برپايي امداد تلفني مشتريان در شركت خدمات انفورماتيك  
استفاده از خدمات شبكه شتاب  
انجام مذاكرات و توافقهاي لازم با سازمانهاي بزرگ و دولتي براي ارائه خدمات كارت اعتباري به كاركنان آنها  
كارتهاي مورد استفاده در طرح, تركيبي بوده و قابليت پرداخت برون خطي (Off-line) را نيز به همراه خدمات درون خطي(On-line) فراهم مي كند.

 كارت خريد اعتباري
كارت خريد اعتباري كه مطابق دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در سال 1387 به شبكه بانكي كشور معرفي شد به صورت يك كارت اعتباري بومي سازي شده با استفاده از امكانات موجود در سيستم كارت اعتباري استاندارد شركت خدمات و توسعه ساختارهاي منطبق بر دستورالعمل، به سرعت در سيستم‌هاي مشتريان شركت خدمات مورد بهره‌برداري قرار گرفت. امكانات افزوده شده به اين سيستم براي پشتيباني اين نوع كارت مشتمل بر عناوين زير است:

-         ارتباط با سيستم مكنا (مركز كنترل و نظارت اعتبارات) و تبادل اطلاعات با آن

-         كنترل سقف اعتبار با استفاده از مجوزهاي مكنا

-         اجراي عمليات اعطاي اعتبار، تسويه بدهي، تبادل اطلاعات با دفتر كل بانك، با توجه به دستورالعمل‌هاي بانكي كارتها