شنبه 29 شهریور 1399   11:34:34
ایران چک بانک مرکزی
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

ايران چك بانك مركزي
ويژگي‌هاي عمده

دريافت فايل ايران چك‌هاي فروخته شده به بانك‌ها از بانك مركزي و ثبت اطلاعات در سيستم طي عمليات BATCH  
دريافت ايران چك‌هاي ارسالي از بانك مركزي به صورت ONLINE  
ارسال به خزانه‌ها / شعب به صورت ONLINE  
دريافت در خزانه‌ها / شعب به صورت ONLINE  
اعلام مخدوشي به صورت ONLINE  
اعلام مسدودي به صورت ONLINE  
اعلام ابطال / تسويه ايران چك‌هاي بازخريد / مخدوش شده  
فروش ايران چك‌هاي دريافت شده  
بازخريد ايران چك‌هاي فروش رفته در بانك / ساير بانك‌ها  

بهره‌برداران
اين سيستم از مرداد 87 در بانك‌هاي: صادرات ، ملي، صنعت‌ومعدن ، كارآفرين و توسعه صادرات عملياتي است