شنبه 29 شهریور 1399   09:55:52
شبکه های یکپارچه زمینی


   

در پي تاكيد پدافند غيرعامل در خصوص ايجاد بستر شبكه موازي با شبكه فضايي موجود براي بانك‌ها، شركت خدمات انفورماتيك اقدام به طراحي دستگاهي به نام VNB نمود كه ضمن پشتيباني تمامي پروتكل‌هاي موجود در VSAT، امكان انتقال اطلاعات از بسترهاي موجود زميني را داشته باشد. با استفاده از اين تجهيز (VNB)، شركت خدمات انفورماتيك شبكه‌اي به نام VNB در سيستم بانكي كشور را بنيان نهاد.

شبكه VNB شركت خدمات انفورماتيك بزرگترين شبكه VPN با مديريت متمركز انتها-به-انتها در كشور است كه مديريت و راهبري 9000 مسير امن (Tunnel) را عهده دار است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 1389 به 12000 مسير امن افزايش يابد. همچنين تا ٱخر تابستان 1389 حدود 4500 شعبه از بانك‌هاي طرف قرارداد شركت در سراسر كشور به شبكه VNB  متصل شدند، كه تا پايان سال بانك‌هاي متصل به اين شبكه از 3 بانك صادرات، ملي و صنعت و معدن به 6 بانك افزايش خواهد يافت.

با توجه به تعداد زياد مسيرهاي VPN راهبري و مديريت اين شبكه نيازمند بهره‌مندي از سامانه جامع و يكپارچه‌اي بود تا امكان بررسي وضعيت تك‌تك شعب و پايش كليت شبكه را داشته باشد. از اين رو نسبت به طراحي، پياده سازي و عملياتي نمودن سامانه سيماب(سامانه يكپارچه مديريت ارتباطات بانكي) اقدام گرديد.

اين سامانه امكان مشاهده وضعيت منابع ارتباطي و منابع سرويس تك‌تك شعب تحت پوشش شبكه VNB و نيز پايش كلي منابع ارتباطي و سرويس شبكه را دارد. تاريخچه‌اي از تماس‌هاي شعبه، موارد خرابي و مراجعه به شعبه، پيكربندي شعبه از مركز و مشاهده وضعيت نموداري و جدولي منابع شعبه از امكانات اين سامانه است. اين سامانه به عنوان ابزار مناسبي جهت بررسي وضعيت شعبه و شبكه مورد استفاده همكاران مركز تماس، مديران پروژه و كارشناسان انفورماتيك بانك مي‌باشد. ويژگي‌هاي خاص ارتباط از طريق شبكه VNB به شرح زير مي‌باشد:

-          همخواني با پايانه‌هاي VSAT

-          تضمين امنيت ارتباط با برقراري مسيرهاي امن بين شعبه تا مركز(IPSEC VPN)

-          پشتيباني پروتكل‌هاي زير:

·                 X25

·                 IP

·                 SNA

·                 SCLCآسنگرون