یکشنبه 30 شهریور 1399   02:27:44
تامین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز (ATM)

براي تسهيل گسترش شبكه ATM قابل استفاده در شبكه بانكي و تشويق بانك‌ها به سرمايه‌گذاري به صورتي كه مورد استفاده همه دارندگان كارت بانك‌ها، صرف نظر از بانك صادر كننده باشد، شركت نسبت به سرمايه‌گذاري و فراهم آوردن زمينه انتقال فناوري براي ايجاد شبكه‌اي از ATM ها كه به‌طور مشاع مورد استفاده بانك‌ها قرار گيرد، اقدام كرده است.