یکشنبه 30 شهریور 1399   03:08:14
سیستم یکپارچه بانک کارآفرین

سیستم یکپارچه بانک کارآفرین
استفاده از سیستم جامع بانکی در بانک کارآفرین از اسفند سال 1378 با انعقاد قرارداد اتوماسیون همه شعب این بانک برای کلیه حسابها و تسهیلات آغاز گردید. بانک کارآفرین در این پروژه به‌صورت برون‌سپاری از سیستم‌ها، سایت و خدمات اجرا و راهبری شرکت خدمات انفورماتیک استفاده می‌کند.