شنبه 29 شهریور 1399   09:44:21
سیستم های متمرکز شعب

ابعاد و پيچيدگي راه‌حل‌ها و نرم‌افزارهاي ارائه شده از سوي شركت خدمات انفورماتيك موجب مي‌شود تا مساله نصب و راه‌اندازي كامل هريك از اين سيستم‌ها خود به عنوان پروژه‌اي بزرگ محسوب شود. پراكندگي جغرافيايي اصلي‌ترين مشتريان شركت (بانك‌ها) در كل كشور، حساسيت برنامه‌ريزي و دقت در امر اجراي اين پروژه‌ها را دو چندان مي‌نمايد.
بر همين اساس شركت با تامين نيروي متخصص و امكانات فني مورد نياز براي اجراي اين امور بخش مهمي از منابع خود را در اين زمينه تجهيز كرده است.

ارائه خدمات مربوط به كابل‌كشي، نصب، راه‌اندازي، تعمير و نگهداريِ تجهيزات، دستگاه‌هاي خودپرداز و سخت‌افزارهاي فعال در هريك از سيستم‌هاي ارائه شده از سوي اين شركت به صورت شبانه‌روزي و در گستره جغرافيايي كل كشور از جمله خدماتي است كه در اين راستا ارائه مي‌شود. در حال حاضر متجاوز از 112.000 دستگاه از انواع سخت‌افزارهاي PC، خودپرداز، پايانه VSAT، پشتيبان شبكه هوايي (VNB)، چاپگر، UPSو نرم‌افزارهاي بنيادين تحت پوشش خدمات پشتيباني و نگهداري اين شركت قرار دارد.
با برخورداري از مجموعه توانايي‌هاي مديريتي و تخصصي تجهيز شده، شركت خدمات انفورماتيك تاكنون موفق به انجام پروژه‌هاي بزرگي در زمينه نصب و راه‌اندازي سيستمهاي يكپارچه بانكي شده است. ميانگين نصب و راه اندازي هر كدام از تجهيزات اشاره شده در طول يك ماه به شرح ذيل بوده است:

سيستم پايانه  TASV: 67دستگاه در ماه
 
سيستم BNV: 041دستگاه
 
سيستم خودپرداز : 150 دستگاه
 

همچنين اين شركت با دريافت قريب به 85.000 مورد درخواست انجام كار (لاگ) از شبكه بانكهاي تحت پوشش خود (شامل درخواست ايجاد و يا بروز رساني سرويس جديد، بازديد ادواري، رفع مشكل سخت افزاري يا نرم افزاري و ...) با ميانگين پاسخگويي به 320 مورد درخواست در طول روز موفق به دستيابي به ركورد رسيدگي به 90% موارد ارجاعي در مدت زمان كمتر از 3 ساعت شده است.