یکشنبه 30 شهریور 1399   03:23:48
آموزش مشتریان

همراه با ارائه هر سيستم، مجموعه كاملي از دوره‌هاي آموزشي با مستندات لازم براي سطوح متفاوت كاربران سيستم (از كاربران شعبه تا مديران) طراحي و ارائه مي‌شود. آموزش سيستم‌ها چه در زمينه استفاده از رايانه به عنوان ابزار كار و چه در زمينه اطلاع از بهينه‌سازي سيستم بانكي موجب ارتقاء سطح دانش و آگاهي كاربران مي‌گردد. آموزش سيستم‌ها توسط شركت موجب مي‌شود كه منابع انساني شاغل در بانك‌ها به مرور از حالت ساده به حالت متخصص در آيند.

دوره تربيت مدرس براي آماده‌سازي مدرسين بانك به صورتي كه خود بتوانند دوره‌هاي متفاوت آموزشي را در بانك ارائه نمايند، طراحي و ارائه شده است و در حال حاضر اين مدرسين با جديت در سازمان‌هاي خود مشغول گسترش آموزش به كاركنان بانك مي‌باشند.