شنبه 29 شهریور 1399   09:59:29
محصولات نرم افزاری بانکی
 

فعاليت شركت خدمات انفورماتيك در زمينه تامين و يا توليد نرم افزارهاي بانكي مورد نياز به عنوان يكي از اركان اساسي طرح جامع اتوماسيون بانكي، نمايانگر تلاش برنامه ريزي شده، سنجيده و حرفه اي چند گروه تخصصي از كارشناسان خبره و با تجربه بانكي و انفورماتيكي است.

  
سيستمهاي بانكداري خرد

"بانك ايران" هسته اصلي راه‌حل (Solution) شركت خدمات انفورماتيك به منظور اتوماسيون عمليات بانكي مي‌باشد.

تسهيلات و عقود اسلامي

سيستم تسهيلات به منظور خودكارسازي هرچه بيشتر فرآيند اعطاي تسهيلات به مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي و مديريت اين خدمت طراحي و پياده‌سازي شده است.

بانكداري الكترونيكي

تنوع و لزوم سرعت در اجراي خدمات بانكي از يك طرف و ارائه و گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي به محل و زمان مورد نظر مشتريان از طرف ديگر, از نيازهاي پايه اي در صنعت مالي امروز به شمار مي رود.

سيستم جامع مديريت مالي

شركت خدمات انفورماتيك پس از پياده‌سازي و راه‌اندازي اجزا اوليه و اجرايي سيستم جامع بانكي نياز موسسات مالي كشور به يك سيستم جامع مديريت مالي را ناگزير يافتند.

سيستم هاي خدمات كارت

كارت ايران يك سيستم خدمات كارت شامل مديريت كارتهاي خريد (Debit)مغناطيسي و كارتهاي هوشمند است كه اجازه استفاده از پايانه‌هاي نقطه فروش (POS) و ATM را براي انواع كارتهاي صادره در اين سيستم فراهم مي‌سازد.

سيستم تجارت بين‌الملل

سيستم تجارت بين‌الملل به منظور مكانيزه نمودن فعاليت‌هاي امور بين‌الملل بانك‌ها در حوزه تجارت بين‌المللي تهيه شده است.

سيستم گزارشهاي مديريتي

سيستم گزارشهاي مديريتي, به عنوان انباره ثابت داده هاي عملياتي, براي اطلاع رساني جامع و فراگير از عمليات سيستمهاي اتوماسيون متمركز بانكي براي مديران و سياستگذاران بانك طراحي و توليد شده است.

سيستم هاي تحويلداري
بنا به درخواست كاربران سيستم بانكي و محدوديت‌هاي موجود در سيستم‌ عامل OS/2 تغيير محيط اجرايي سيستم تحويلداري شعبه از OS/2به Linux انجام پذيرفته است.
سيستم هاي مانيتورينگ

گروه توسعه عمليات وظيفه توليد ابزار با هدف جمع آوري اطلاعات، ثبت اطلاعات و توليد سيستم‌هاي مانيتورينگ و نظارتي و همچنين توليد گزارش هاي تحليلي جامع را دارد

سيستم جامع پرداخت قبوض
به منظور توسعه پرداخت‌هاي الكترونيكي و در راستاي توسعه بانكداري الكترونيك از سال 1380 سيستم پرداخت‌هاي قبوض شركت خدمات به منظور ارائه ابزارهاي پرداخت خارج از شعبه، راه اندازي شد.