شنبه 29 شهریور 1399   09:30:56
سیستم جامع مدیریت مالی

معرفي سيستم جامع مديريت مالي
متخصصان و كارشناسان شركت خدمات انفورماتيك پس از پياده‌سازي و راه‌اندازي اجزاي اوليه و اجرايي سيستم جامع بانكي نياز موسسات مالي كشور به يك سيستم جامع مديريت مالي براي مديريت و يكپارچه‌سازي تصميم‌گيري‌هاي مختلف در سطح اين موسسات را ناگزير يافتند. بر همين اساس كار مطالعه و تحقيق در مورد راه‌حل‌هاي موجود در بازار را آغاز كردند و در نهايت پس از بررسي‌هاي مختلف، راه‌حل e5 ارائه شده از سوي شركت CedAr را براي اين منظور مناسب يافتند.
سيستم‌هاي نرم‌افزاري ارائه شده در راه‌حل e5 ساختار

زيربنايي لازم براي گسترش فعاليت‌هاي مالي سازمان را در راستاي توسعه اهداف ارائه مي‌نمايد. اين سيستم‌ها سهولت دسترسي، گردش كاري موثر و يكپارچگي اطلاعات مالي و تراكنش‌ها را بين همه طرفهاي كاري در يك سازمان اعم از كارمندان، مشتريان، كارپردازان و شركاي كاري فراهم مي‌آورند. اجزاي مختلف اين سيستم جامع كه بر روي سكوي يكسان و با بهره‌گيري از سرويس‌هاي نرم‌افزاري مشترك ارائه مي‌شوند عبارتند از:

Bank Reconciliation  
Service Ledger  
Sales Invoicing  
Purchasing Management  
Project Tracking  
Inventory Management  
Inter Airline Settlement  
General Ledger  
Fixed Asset & Lease Management  
Commitment Accounting  
Card Billing Solution  
Card Billing Solution supporting UATP Card  
Business Event Manager  
Account Receivable  
Accounts Payable  

همه سيستم‌هاي فوق به دليل برخورداري از يك سكو و هسته مشترك، ابزارها و امكانات يكساني را براي اختصاصي‌سازي (Customization) و مديريت در اختيار كاربران خود قرار ميدهند كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

ابزار تغيير صفحات ورود اطلاعات Softscreen ، Softpaint  
ابزار تبادل فايل و ايجاد قالب گزارشQED