شنبه 29 شهریور 1399   09:40:07
سیستم های خدمات کارت

معرفي سيستمهاي خدمات كارت
سيستم خدمات كارت بانك ملي ايران، صادرات ايران، بانك كشاورزي، بانك توسعه صادرات، بانك كارآفرين، بانك صنعت و معدن با بهره برداري از اين محصول خدمات كارت را به مشتريان خود معرفي نمودند.بيش از 20 ميليون نفر از مشتريان اين بانكها از مزاياي سيستم خدمات كارت بهره مند هستند كه از هزاران دستگاه خودپرداز،پايانه فروش و پايانه شعب بانكها استفاده مي كنند.
اكنون كارت‌هاي پرداخت متصل به حساب‌هاي متمركز اعم ازجاري وسپرده قرض الحسنه و كوتاه مدت و همچنين انواع بن كارت،كارت‌هاي هديه و... توسط سيستم‌هاي كارت اين بانك‌ها ارائه مي‌گردند.