یکشنبه 30 شهریور 1399   01:57:57
سیستم یکپارچه بانک صادرات ایران-سپهر

سیستم یکپارچه بانک صادرات ایران - سپهر
بانک صادرات ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین مشتریان شرکت محسوب شده و حجم عمده عملیات راهبری سیستمهای مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک، مرتبط با این بانک می باشد. پروژه اتوماسیون بانک صادرات ایران (در قالب سیستم موسوم به "سپهر") از سال 1380 و در قالب دو گروه سخت افزاری و نرم افزاری آغاز شده و عمدتا به نتیجه نهایی نیز رسیده است. بانک صادرات ایران تنها مشتری شرکت خدمات انفورماتیک می باشد که از تمام گروه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری تهیه شده توسط شرکت استفاده می نماید. این بانک با محول نمودن پروژه های مختلف تامین و توزیع تجهیزات، نصب و راه اندازی آنها در سطح شعب، توسعه سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز در سمت مرکز و در سمت شعبه و همچنین نگهداری اطلاعات و راهبری عملیات سیستمهای مرکزی خود به شرکت خدمات انفورماتیک، گام بسیار موثری در حفظ یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی بانکی خود برداشته است.