شنبه 29 شهریور 1399   10:39:17
سیستم بانکداری الکترونیکی
 سیستم بانکداری SMS  سیستم پرداخت اینترنتی  سیستم بانک اینترنتی (سبا)
 سیستم تلفن بانک  سیستم موبایل بانک  

معرفی بانکداری الکترونیکی
در اقتصاد چند وجهی امروز، روشهای سنتی پاسخگوی برآوردن نیازهای اجرای خدمات بانکی مشتریان نیست. تنوع و لزوم سرعت در ارائه خدمات بانکی از یک طرف و ارائه و گسترش این خدمات به محل و زمان مورد نظر مشتریان از طرف دیگر, از نیازهای پایه ای در صنعت مالی امروز به شمار می رود. در این مسیر, رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موقعیت لازم را برای نیل به این هدف فراهم کرده است. به کمک این فناوری, بانکهای دنیا ارائه خدمات کیفی و کمی بیشتری را با سرمایه گذاری نسبی کمترامکان پذیر نموده اند. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکت پیشرو در ایران برای ارائه راه حلهای نوین اتوماسیون بانکی, همگام با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات, محصولات زیر را به جامعه بانکی ایران عرضه می نماید:

سیستم بانکداری SMS  
سیستم درگاه پرداخت اینترنتی(دامون)  
سیستم بانکداری اینترنتی(سبا)  
سیستم تلفن بانک  
سیستم همراه بانک(موبایل بانک)