یکشنبه 30 شهریور 1399   02:24:19
کامپیوتر و تجهیزات جانبی

شركت خدمات انفورماتيك به منظور تسهيل و تسريع در امر پياده‌سازي طرح جامع اتوماسيون بانكي در بانك‌هاي طرف قرارداد خود، تامين تجهيزات سخت‌افزاري موردنياز اين طرح را نيز عهده دار مي‌شود. به اين ترتيب، مشتريان شركت، علاوه بر حصول اطمينان از امكان يكپارچگي اجزاي سخت‌افزاري با نياز نرم‌افزارهاي طرح جامع اتوماسيون خود، بدون دغدغه خاطر از خدمات نگهداري و پشتيباني اين سيستم‌ها برخوردار مي‌شوند.

چاپگر تحويلداري 4915 plus  
كامپيوترهاي خادم و كارگزار (Client/Server)