شنبه 29 شهریور 1399   10:09:05
چک های مبلغ دار
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

چك‌هاي مبلغ‌دار
معرفي
سيستم چك‌هاي مبلغ‌دار با هدف مكانيزه كردن كامل چرخه چاپ، انتقال، واگذاري و ساير خدمات مرتبط طراحي و پياده‌سازي شده است. اين سيستم ضمن مديريت كليه امور مرتبط به چك‌هاي مبلغ‌دار در بانك‌ها گزارشات مختلفي از وضعيت چك‌هاي مبلغ‌دار در گردش بانك در اختيار لايه‌هاي مختلف اجرايي و مديريتي بانك قرار مي‌دهد

ويژگي‌هاي عمده

سيستم از دو جز مركزي و تحويلداري تشكيل شده است  
امكان ثبت كليه امور مربوط به نقل و انتقال چك‌ هاي  

مبلغ‌ دار از هنگام دريافت از چاپخانه تا تحويل به شعبه در سيستم تعبيه شده است
ارائه خدمات متنوع ثبت و بروزرساني اطلاعات در بخش تحويلداري سيستم به منظور انجام عمليات فروش و بازخريد چك‌ هاي مبلغ‌ دار  
امكان تهيه گزارش‌ هاي متنوع در هريك از دو بخش مركزي و تحويلداري با توجه به اطلاعات ثبت شده در سيستم  

بهره برداران
اين سيستم از سال 83 در بانك صادرات عملياتي است.