دوشنبه 7 مهر 1399   12:49:46
پروژه های شرکت طی سالهای 88 - 89
اين پروژه ها در دو محور توسعه زير ساختهاي ارتباطاتي و تأسيساتي و همچنين راه اندازي و پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري بانكي كشور انجام شده است. درادامه به توضيحاتي از موارد فوق مي پردازيم.

الف : سايت Server Room  (شتاب)

سامانه شتاب جهت اتوماسيون عمليات كارت بين بانكي پياده سازي گرديده است. با بهره برداري از اين سامانه، مشتري يك بانك عضو شتاب قادر به استفاده از امكانات كارتي ساير بانكهاي عضو شتاب خواهد بود و فروشندگان با استفاده از  POS بانك عضو شتاب قادر به ارائه خدمات به دارندگان كارت كليه بانكهاي عضو شتاب خواهد بود.

§         ايجاد و راه اندازي سايت شتاب در فاز يك  در سال 1384 انجام شد.

§      عمليات مربوط به توسعه اين سايت از اواسط سال 1388 آغاز و در خرداد ماه سال جاري ضمن راه اندازي سامانه سروش، فاز 2 سامانه شتاب نيز نهايي و مورد بهره برداري قرار گرفت.

ب : توسعه سايت و ايستگاه ماهواره اي

سايت ماهواره اي ايستگاه مركزي كيش به منظور تحكيم و افزايش زيربناي مخابراتي سيستم اتوماسيون بانكي كشور و به لحاظ حصول اطمينان و تامين امنيت سيستم در موقعيت جغرافيايي ديگر به غير از تهران و نيز سهولت تامين قطعات و تجهيزات در جزيره كيش و در اولويت يك، راه اندازي شد.

ج : سايت سامانه‌هاي ملي پرداخت

اين سايت به سفارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و توسط اين شركت براي پشتيباني و Backup سامانه هاي بانك مركزي شامل سامانه هاي اتاق پاياپاي الكترونيك (پايا) ACH ، تسويه ناخالص آني (ساتنا)RTGS ، تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا)  SSSS پياده سازي گرديده است. اين سايت از نظر فني، تجهيزات، نرم افزار و برنامه هاي كاربردي مشابه سايت اصلي (در تهران) طراحي و پياده سازي شده وبا توجه به برقراري ارتباطي  STM1 و  MPLS بين سايت هاي تهران و كيش، اين سايت به عنوان سايت پشتيبان تهران در مرحله بهره برداري مي باشد كه فاز اول نصب و راه اندازي در مرداد ماه 1390 توسط دبير كل بانك مركزي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

د : سايت Mainframe

سايت سامانه هاي بانكي (سامانه هاي مركزي)به منظور پشتيباني و Back up سامانه هاي بانكي (مانند بانكهاي Out Source ) پياده سازي گرديده است. كه اين مركز با در اختيار داشتن پايگاه عظيم و بي نظير در كشور و به كارگيري زبده ترين متخصصان سخت افزار و نرم افزار سيستمي كشور در زمينه كامپيوترهاي بزرگ (Mainframe) به منظور ارائه خدمات كامل شامل بررسي نيازها، پيشنهاد پيكربندي تجهيزات و نرم افزار هاي سيستمي، طراحي پايگاه، نصب و راه اندازي تجهيزات، آموزش كاركنان و پشتيباني همه جانبه مشتريان شركت تشكيل شده است. اين مركز به چندين دستگاه كامپيوتر بزرگ و تجهيزات جانبي پيشرفته و نسخه هاي متفاوت نرم افزار سيستمي بصورت عملياتي مجهز است و عملياتي بودن مركز انجام آزمون هاي متفاوت، كسب تجربه و آمادگي كامل متخصصان، ارائه خدمات مشاوره و پشتيباني به مشتريان را امكان پذير مي كند. ارتباطات وسيع متخصصان اين مركز با مراكز فني عرضه كننده تجهيزات و نرم افزار سبب به روز بودن اطلاعات اين افراد و آگاهي از آخرين اخبار مربوطه و استفاده سريع و به موقع از آن در ارائه خدمات به مشتريان شده است.

ه: زير ساخت

الف:

1.        افزايش آمپراژ برق سايت از 400 آمپر سه فاز به 1250 آمپر سه فاز و ايجاد پست برق اختصاصي شامل اتاق تابلو و ترانس 20 كيلو ولت (KVA 1000).

2.      با توجه به حجم فعاليتها و افزايش سخت افزارهاي سيستم كارت و شتاب و NPS و ساير پروژه هاي در دست اجرا، اقدام به افزايش آمپراژ برق از 1250 آمپر به 2000 آمپر گرديد كه اين امر در پايان شهريور ماه سال 89 به بهره برداري  رسيد.

3.        اجراي فيبر نوري 24 كر به منظور راه اندازي لينك STM1 براي برقراري ارتباط با سرزمين اصلي.

4.        راه اندازي لينك MPLS با پهناي باند 1MB. .

5.        خريد و نصب سامانه خنك كننده Server Room.

6.        آماده سازي سايت Server Room .

خريد و نصب و راه اندازي دستگاههاي UPS با ظرفيت 120 KVA به همراه تابلو برق مربوط به آن جهت سايتها.
   

ب: سايت

تهيه و نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز اين سايت با توجه به برنامه زمانبندي توسعه سايتهاي شتاب و سامانه هاي ملي پرداخت درسالهاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و اين مهم در پايان سال 1389 با موفقيت كامل انجام و مورد بهره برداري قرار گرفت. با توجه به تأمين تجهيزات مخابراتي سايت ماهواره كيش و پهناي باند مورد نياز و برقراري لينك STM1، اين امر موجب افزايش اطمينان بيش از پيش براي سيستم بانكي كشور شده است و بر همين اساس پشتيباني بانكهاي  Out Source و ساير سيستمها، كمترين ريسك ممكن را دارند.

و: نصب و نگهداري

از ديگر فعاليت هاي شركت عمليات نصب و نگهداري پايانه هاي VSAT، ارائه پشتيباني دستگاههاي خودپرداز(ATM)، ارائه و پشتيباني پايانه هاي فروشگاهي(POS) و ساير تجهيزات سخت افزاري و نرم افزارهاي مربوط به سيستم بانكي كشور در جزيره كيش در قالب قراردادهاي منعقده با بانكها، توسط كارشناسان و تكنيسين هاي آموزش ديده شركت خدمات انفورماتيك كيش انجام مي پذيرد.