شنبه 29 شهریور 1399   09:52:11
تسهیلات و عقود اسلامی

معرفي
سيستم تسهيلات به منظور خودكارسازي هرچه بيشتر فرآيند اعطاي تسهيلات به مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي و مديريت اين خدمت طراحي و پياده‌سازي شده است. اين سيستم با معماري متمركز و يكپارچه با سيستم بانك ايران امكان مديريت اطلاعات مربوط به اين خدمت مهم بانكي را از سطح شعبه تا مديريت كلان بانك فراهم مي‌نمايد.


 

ويژگي‌هاي عمده

سيستم بانكداري اسلامي در حال حاضر امكان ثبت و مديريت عقود زير را در اختيار كاربران خود قرار مي‌دهد:
  • مضاربه
  • مشاركت مدني
  • جعاله (ساده، ثانوي، مرحله‌اي)
  • سلف
  • قرض‌الحسنه اعطايي
  • فروش اقساطي
  • اجاره به شرط تمليك
  • ضمانتنامه‌ها
 
قابليت تعريف مشخصات وام به صورت پارامتريك  
قابليت ايجاد و تغيير درون خطي كنترل‌هاي لازم براي رعايت مقررات در اجرا  
پوشش تمام عمليات مربوط به گردش كار تسهيلات  
پشتيباني مقررات بانكداري اسلامي براي انواع عقود  
ثبت و كنترل انواع وثيقه و تضمين‌ها  
امكان انجام تعديلها در ضمانتنامه و وثايق  
ثبت و كنترل پيش پرداخت‌ها  
پشتيباني پرداخت‌هاي مرحله‌اي  
ثبت و كنترل بيمه نامه‌ها  
انعطاف كامل براي انواع بازپرداخت‌ها  
مديريت ديون سر رسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و امكان تبديل به دين حال  
پردازش و انجام محاسبات پيچيده تسهيلات به صورت خودكار  
توليد كامل اسناد مالي به صورت اتوماتيك براي هر فعاليت مالي در هر تسهيلات  
تبديل عمليات پيچيده محاسبات دايره تسهيلات به چند تراكنش باجه‌اي بانك  
نمايش و چاپ گزارش‌هاي اطلاع رساني جامع در شعبه از هر يك از تسهيلات اعطا شده  
توليد انواع گزارش‌هاي كنترلي و اطلاع رساني براي شعبه و دواير ستادي تسهيلات  

معماري
اين سيستم داراي چهار زيرسيستم تكميلي براي مديريت اطلاعات و كنترل عمليات است:

وثايق و تضمينات  
بيمه‌نامه‌ها  
معرفي، ضامن، قيم و وارث  
مشتريان     مشخصات فني سيستم
   سيستم تسهيلات در محيط IBM Mainframe و نرم‌افزار مديريت بانك اطلاعاتي DB2 بصورت كاربر-كارگزار
   پياده‌سازي شده است.

بهره‌برداران
در حال حاضر بانك‌هاي صادرات، ملي، كارآفرين، و توسعه صادرات از امكانات سيستم تسهيلات استفاده مي‌كنند.