درباره شرکت
شرکت خدمات انفورماتیک به منظور دستیابی به چشم انداز کلان خویش و با تکیه بر خرد جمعی مدیران ارشد شرکت و خبرگان حوزه برنامه استراتژیک در سال 90 اقدام به تدوین برنامه استراتژیک شرکت نموده‌است، این سند راهبردی در سال 93 مورد بازنگری قرار گرفته است که مهم‌ترین دستاورد آن 4 هدف کلان، 7 موضوع استراتژیک و 15 استراتژی می‌باشد. اهداف کلان و موضاعات استراتژیک شرکت به شرح ذیل می‌باشد:
اهداف کلان شرکت:
G1: اجرای توانمند مأموریت‌های ملی- حاکمیتی
G2: پیشرو صنعت با نوآوری در خلق زیرساخت‌های ملی امن و سرویس‌های پایدار
G3: ارتقای تعالی سازمانی
G4: استمرار در رشد سود آوری
موضوعات استراتژیک و استراتژی‌های شرکت خدمات انفورماتیک:
I1: توسعه وگسترش سامانه‌های حاکمیتی و محصولات بین بانکی 
I2: بازطراحی مدل کلان کسب وکار شرکت جهت کسب درآمدهای مطمئن
I3: توسعه بانکداری الکترونیک و زیرساخت‌های ملی مرتبط به منظور ارتقاء نقش نظارتی نهاد ارشد
I4: مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک
I5: پیشگامی در صنعت با نوآوری، چابکی و افزایش ظرفیت
I6: برنامه‌محوری با نگرش پایداری سرویس‌ها و ارتقاء فرآیندهای پشتیبان
I7: توانمندسازی مداوم و توسعه ظرفیت‌های خلاقیت منابع انسانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد