تجهیز سیستم بانکی کشور به ساز و کار مناسب برای اتوماسیون و ایجاد تحول در نظام فرآیندی و معماری بانکداری ایران، در ابتدای سالهای دهه 70 بیش از پیش لازم می‌نمود. این مساله محرک اصلی برای تاسیس شرکتی تخصصی با تکیه بر ارائه خدمات به موسسات و سازمان‌های مالی و تجاری کشور بود.

با تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک در سال 1372 نوسازی و مدرنیزه کردن بخش‌های مختلف سیستم بانکی کشور وارد مرحله جدیدی شد. مرحله‌ای که طی آن با بهره‌گیری از خدمات و امکانات این بازوی فنی و اجرایی کارآمد، ساختار فرسوده و ناکارآمد سیستم بانکی کشور به تدریج تبدیل به سیستمی امروزی و کارآمد شد.

در طول بیش از 20 سال فعالیت، شرکت خدمات انفورماتیک همواره تلاش کرده تا با تولید، گسترش و تکمیل ابزارها و راه‌حل‌های مختلف اتوماسیون سیستم بانکی، مهم‌ترین موسسات مالی کشور را به فناوری روز مجهز نماید و مانع از عقب‌ماندگی بانکها در این زمینه شود.