دوشنبه 7 مهر 1399   12:26:40
اهم فعالیتهای صورت گرفته

امروزه تداوم فعاليت بانكها، موسسات مالي، اعتباري، شركت هاي بيمه و ساير سازمانهاي بزرگ خدماتي، تجاري و صنعتي به ويژه چنانچه داراي شعب پراكنده و واحدهاي وابسته متعدد باشند يا طيف گسترده‌اي از عمليات، اطلاعات و خدمات و محصولات را در برگيرند، مستلزم بهره گيري شايسته از پيشرفته ترين و مناسب ترين فناوري رايانه اي و شبكه هاي ارتباطي مطمئن و بكارگيري سيستم يكپارچه نرم افزاري كارآمد و قابل انعطاف در چهارچوب يك طرح جامع فراگير و متمركز است و شركت خدمات انفورماتيك مفتخر است كه در سايه الطاف خداوند مهربان و با توانمندي و خلاقيت مديريت و كاركنان خود، اين ديدگاه را با ارائه خدمات كامل طرح جامع اتوماسيون بانكي در عرصه نظام بانكي كشور،در چندين بانك دولتي و خصوصي عملي كرده است. پروژه هاي انفورماتيكي كلان و با اهميتي نيز در سازمان هاي بزرگي خارج از شبكه بانكي كشور و با توانايي هاي چند جانبه و منحصر به فرد شركت خدمات انفورماتيك، به سامان رسيده است.

  
  
  طرح اتوماسيون جامع بانكي

با گسترش امكانات و ابزارهاي شركت خدمات انفورماتيك، راه براي طراحي و ارائه يك راه‌حل جامع (Total Solution) اتوماسيون بانكي هموار شد.

  شبكه پرداخت(شهاب)

به منظور ايجاد زيرساخت مناسب براي جمع‌آوري اطلاعات پايانه‌هاي فروش (POS)، شركت خدمات انفورماتيك شبكه‌اي به نام شهاب را بنيان گذاشت.

  
  اتوماسيون سازمان بورس

با توجه به ضرورت بهبود و تقويت امور اجرايي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و گسترش دامنه فعاليت‌هاي آن در سطح كشور، مطالعه و اجراي اتوماسيون سازمان بورس با قيد اولويت و فوريت به عهده اين شركت گذاشته شد.